Phong Bạo Vũ - 2021
0 lượt xem
Phong Bạo Vũ - 2021
Xem phim
[Phong Bạo Vũ - 2021]
[stt/Tập 38 / 43 VietSub] [info] [+] Phong Bạo Vũ - 2021[/info] [nd]Phong Bạo Vũ kể về Lý Tuấn Kiệt là nhân viên của một công ty an ninh thông tin, trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh phát hiện nội bộ công ty và một thế lực đen tối có liên hệ với nhau, dưới sự trợ giúp của đội trưởng đội hành động Chu Tử Huyên, hai người cùng hợp sức thâm nhập điều tra, trong qua trình điều tra không ngừng bị các thế lực hãm hại, truy bắt. Cuối cùng bí mật cũng dần dần được phơi bày..

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

[/nd] [br/SV Vip] [Tập 01|https://cdn.jwplayer.com/previews/Qnc49efO-FgW9s75h][Tập 02|https://cdn.jwplayer.com/previews/NQp0i8WO-FgW9s75h][Tập 03|https://cdn.jwplayer.com/previews/CFP3QQ0x-FgW9s75h][Tập 04|https://cdn.jwplayer.com/previews/6oLrqQf6-FgW9s75h][Tập 05|https://cdn.jwplayer.com/previews/Kbh09wXH-FgW9s75h][Tập 06|https://cdn.jwplayer.com/previews/sIvbOJAn-FgW9s75h][Tập 07|https://cdn.jwplayer.com/previews/pgQGyt0x-FgW9s75h][Tập 08|https://cdn.jwplayer.com/previews/PLiZvP8C-FgW9s75h][Tập 09|https://cdn.jwplayer.com/previews/cv9dzEZV-FgW9s75h][Tập 10|https://cdn.jwplayer.com/previews/jTFhCexG-FgW9s75h][Tập 11|https://cdn.jwplayer.com/previews/NLgKMj2z-FgW9s75h][Tập 12|https://cdn.jwplayer.com/previews/l3Zh24vQ-FgW9s75h][Tập 13|https://cdn.jwplayer.com/previews/8FlkO1Qe-FgW9s75h][Tập 14|https://cdn.jwplayer.com/previews/MarD9pzd-FgW9s75h][Tập 15|https://cdn.jwplayer.com/previews/4Ds2T1zp-FgW9s75h][Tập 16|https://cdn.jwplayer.com/previews/ThfVFkyB-FgW9s75h][Tập 17|https://cdn.jwplayer.com/previews/g2slxYpW-FgW9s75h][Tập 18|https://cdn.jwplayer.com/previews/0iLRDXCh-FgW9s75h][Tập 19|https://cdn.jwplayer.com/previews/5kifHel9-FgW9s75h][Tập 20|https://cdn.jwplayer.com/previews/GulXEChV-FgW9s75h][Tập 21|https://cdn.jwplayer.com/previews/6s5JJvWD-FgW9s75h][Tập 22|https://cdn.jwplayer.com/previews/DhRDLeWl-FgW9s75h][Tập 23|https://cdn.jwplayer.com/previews/grKb0LRP-FgW9s75h][Tập 24|https://cdn.jwplayer.com/previews/qKSIjpZU-FgW9s75h][Tập 25|https://cdn.jwplayer.com/previews/S97biOfI-FgW9s75h][Tập 26|https://cdn.jwplayer.com/previews/WWJokZ8S-FgW9s75h][Tập 27|https://cdn.jwplayer.com/previews/aVMEnmzK-FgW9s75h][Tập 28|https://cdn.jwplayer.com/previews/pIFodgEm-FgW9s75h][Tập 29|https://cdn.jwplayer.com/previews/BEoU6Igx-FgW9s75h][Tập 30|https://cdn.jwplayer.com/previews/JpVq1yP0-FgW9s75h][Tập 31|https://ok.ru/videoembed/2905674353362][Tập 32|https://ok.ru/videoembed/2905682479826] [Tập 33|https://ok.ru/videoembed/2619726367351] [Tập 34|https://ok.ru/videoembed/2619734166135] [Tập 35|https://ok.ru/videoembed/2910375185106] [Tập 36|https://ok.ru/videoembed/2910384884434] [Tập 37|https://ok.ru/videoembed/3008842894065] [Tập 38|https://ok.ru/videoembed/3008917408497]
LỊCH CHIẾU: 2 Tập mỗi tối CN đến Thứ 4 trên PhimCN
Cập nhật 05/05/2021
Diễn viên Trần Vỹ Đình, Cổ Lực Na Trát, Nhậm Đạt Hoa, Tưởng Văn Lệ, Vương Cơ
Trạng thái [stt/Tập 38 / 43 VietSub]
Năm phát hành
Số tập 43 Tập
Nhiều người cũng xem